Nồi hơi đốt dầu, gas

Liên hệ

  • Năng suất sinh hơi: 2.000 – 12.000 kg hơi/giờ.
  • Áp suất làm việc: 6 – 15 bar.
  • Nhiên liệu đốt: dầu FO, dầu DO, khí hóa lỏng LPG.
  • Kiểu ống lò – ống lửa, nằm ngang và kiểu đứng.
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Hiệu suất: 89 – 90%
  • Tiêu hao dầu DO: 10.800 kCal/kg.
  • Tiêu hao dầu FO: 9800 kCal/kg
  • Tiêu hao khí LPG: 11.460 kCal/kg

Quý khách có thể gọi - Zalo - SMS 091 775 40 59